• Bizi Arayın
  • +90 366 717 10 06
  • azdavaybelediyesi@azdavay.bel.tr

Yapı Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

Yapı Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

 
* Ruhsat Dilekçe
 
* Tapu Sureti
 
* Taahhütname
 
* Vekaletname ve muaffakatname (Gerektiğinde)
 
* İmar Durumu (Belediyeden Alınacak)
 
* Aplikasyon Belgesi (Kadastro Müdürlüğünden alınacak)
 
* Yapı Müteahhidi ile ilgili Belgeler. (500 m2 altında bodrum kat hariç en çok iki katlı ise Müteahhitli İnşaat Sahibi Üslenecek)
 
* Yapı Denetim Sözleşmesi ve Yapı Denetim Şirketinin Belgeleri
 
* Yapıya İlişkin Bilgi Formu
 
* Yapı Denetim Şirketi Ücretinin %20 lik Kısmını Yatırdığını Gösterir Banka Dekontu.
 
* Şantiye Şefi Sözleşmesi (gerektirdiğinde)
 
* 5 tk Mimari Proje, (T.M.M.O. veya Yapı Denetim Kuruluşu vizeli)
 
* 5 tk Betonarme Statik Proje, (T.M.M.O. veya Yapı Denetim Kuruluşu vizeli)
 
* 5 tk Elektrik Tesisatı Projesi, (T.M.M.O. veya Yapı Denetim Kuruluşu vizeli)
 
* 5 tk Sıhhi Tesisat Projesi , (T.M.M.O. veya Yapı Denetim Kuruluşu vizeli)
 
* İKSA Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşu vizeli)
 
* Proje Müelliflerinin Büro Tescil Belgeleri
 
* Enerji kimlik Belgesi evrakları
 
* Isı Yalıtım Raporu (Yapı Denetim Kuruluşu vizeli )
 
* Zemin Etüt Raporu
 
* Asansör Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşu vizeli)
 
* Elektrik Projesi (Yapı Denetim Kuruluşu vizeli TEDAŞ Onaylı)
 
* Yangın Tahliye Projesi (Yapının türüne göre gerekli ise Yapı Denetim Kuruluşu vizeli ve İtfaiye Daire Başkanlığı Onaylı)
 
* Telefon Tesisatı Projesi ( İlgili yerin Telefon Müdürlüğü Onaylı)
 
* Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları
 
* Sığınak Komisyon Raporu (Kaymakamlıktan)