• Bizi Arayın
  • +90 366 717 10 06
  • azdavaybelediyesi@azdavay.bel.tr

İskan (Oturma) Ruhsatı Başvurusu

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKAN(OTURMA) RUHSATI BAŞVURUSU

 
İlçemiz …………………………… Mahallesi, ………………………… Mevkiinde tapunun …………… pafta, ……………….. ada, …………….. parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul içerisinde Belediyenizden almış olduğum ……………………. Tarih ve ……………………………… cilt/sahife nolu İnşaat Ruhsatına göre binamı tamamladım.
 
Oturma Ruhsatı verilmesi için gereğini müsaadelerinize arz ederim. … / … / 20
 
ADRES: Mal Sahibi Adı Soyadı/İmza
 
TEL: