Azdavay Belediyesi
YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ

Belediyemizce Gümürtler Köyü sınırları içerisinde yapılacak At Binme Merkezi ile bütünleşik olarak yaklaşık 10 dönüm alan üzerinde güneş enerjisi panel üniteleri yapılarak güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanacaktır. Üretilen elektrik ile enerji giderleri azaltılacaktır.